ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΤΟ ΨΝΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

petraold892 Καλούμε τους πολίτες, τα πολιτικά κόμματα, τους επιστημονικούς φορείς, τα δημοτικά συμβούλια, την Αντιπεριφέρεια, τους Συλλογικούς Φορείς, τα κινήματα πόλης, όλοι μαζί να δώσουμε κοινό αγώνα κατά του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας είτε λέγεται ΨΝΠΟ είτε παραλίες, είτε ΔΕΗ, για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την προστασία του δημόσιου χώρου.
Μετά το ξεπούλημα των παραλιών σε Πύδνα, Κορινό και Νέους Πόρους ανακοινώθηκε και το ξεπούλημα της έκτασης του πρώην ΨΝΠΟ και έπεται συνέχεια.Διαβάζουμε σχετικά:

ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΤΟ ΨΝΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

“…5. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω σύμβασης, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και…εκμετάλλευσης όλων των υποδομών του ακινήτου «Πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ι.Μ. Πέτρας Ολύμπου», κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής έκτασης 21.320.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποκτήθηκε δυνάμει του Ν.Δ. 8.8.1925 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των εν τη περιφερεία Κατερίνης ακινήτων της Ιεράς Μονής Πέτρας προς ίδρυσιν Νοσοκομείου Φυματιώντων» (Α΄ 212) και του από 16.7.1927 Πρωτοκόλλου Κατάληψης επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικώς υπέρ του Σανατορίου Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου, νομίμως καταχωρημένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο Ε και με αύξοντα αριθμό 1557.”

Ας μην περιμένουμε να αρχίσουν άλλοι. Ας ξεκινήσουμε εμείς τον αγώνα για την προστασία του δημόσιου χώρου και της δημόσιας περιουσίας

mantzios892
Αντώνης Δ. Μάντζιος, οικονομολόγος
δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης
Share
Share